K7D

Bonds

First atomSecond atomBond order typeDistance
(experimental model)
Distance
(ideal model)
Properties
O01C02doub1.22Å1.26Å
O03C02sing1.35Å1.25Å
C02C04sing1.47Å1.53Å
C05C04doub1.38Å1.40Å
C05N06sing1.34Å1.33Å
C04C19sing1.47Å1.38Å
N06C07sing1.38Å1.35Å
C19O20doub1.22Å1.19Å
C19C18sing1.48Å1.41Å
C13C14doub1.38Å1.39ÅAromatic
C13C12sing1.38Å1.39ÅAromatic
C07C18doub1.40Å1.38ÅAromatic
C07C08sing1.40Å1.42ÅAromatic
C14C09sing1.39Å1.39ÅAromatic
C12C11doub1.38Å1.39ÅAromatic
C18C17sing1.40Å1.41ÅAromatic
C09C08sing1.48Å1.39Å
C09C10doub1.39Å1.39ÅAromatic
C08C15doub1.39Å1.39ÅAromatic
C11C10sing1.38Å1.39ÅAromatic
C17C16doub1.38Å1.38ÅAromatic
C15C16sing1.39Å1.39ÅAromatic
C10H1sing1.08Å1.08Å
C13H2sing1.08Å1.08Å
C15H3sing1.08Å1.08Å
C17H4sing1.08Å1.08Å
C05H6sing1.08Å1.08Å
C11H7sing1.08Å1.08Å
C12H8sing1.08Å1.08Å
C14H9sing1.08Å1.08Å
C16H10sing1.08Å1.08Å
O03H11sing0.97Å0.95Å
N06H5sing0.97Å1.00Å

Angles

First atomSecond atomThird atomAngle
(experimental model)
Angle
(ideal model)
O01C02O03119.3°120.1°
O01C02C04119.7°120.0°
O03C02C04121.0°120.0°
C02O03H11109.5°117.0°
C02C04C05123.6°120.6°
C02C04C19117.9°120.6°
C04C05N06122.5°122.2°
C05C04C19118.5°118.8°
C04C05H6118.8°118.9°
C05N06C07120.0°122.8°
N06C05H6118.7°118.9°
C05N06H5120.0°118.6°
C04C19O20120.0°121.4°
C04C19C18118.3°117.2°
N06C07C18120.3°120.3°
N06C07C08120.6°120.6°
C07N06H5120.0°118.5°
O20C19C18121.8°121.4°
C19C18C07120.5°118.6°
C19C18C17118.6°121.1°
C14C13C12120.4°120.1°
C13C14C09120.0°119.9°
C14C13H2119.8°120.0°
C13C14H9120.0°120.0°
C13C12C11119.8°120.3°
C12C13H2119.8°119.9°
C13C12H8120.1°119.9°
C18C07C08119.1°119.1°
C07C18C17120.9°120.3°
C07C08C09123.4°120.1°
C07C08C15119.5°119.8°
C14C09C08120.9°120.1°
C14C09C10119.5°119.7°
C09C14H9120.0°120.1°
C12C11C10119.8°120.1°
C12C11H7120.1°120.0°
C11C12H8120.0°119.9°
C18C17C16119.8°119.9°
C18C17H4120.1°120.0°
C08C09C10119.5°120.2°
C09C08C15117.1°120.1°
C09C10C11120.5°119.9°
C09C10H1119.7°120.1°
C08C15C16120.9°120.6°
C08C15H3119.6°119.8°
C11C10H1119.7°120.0°
C10C11H7120.1°119.9°
C17C16C15119.9°120.5°
C16C17H4120.1°120.1°
C17C16H10120.1°119.8°
C16C15H3119.6°119.7°
C15C16H10120.1°119.8°

Dihedrals

First atomSecond atomThird atomFourth atomTorsion
(experimental model)
Torsion
(ideal model)
O01C02O03C04179.8°180.0°
O01C02C04C0595.3°1.6°
O01C02C04C1984.5°180.0°
O01C02O03H110.0°0.0°
O03C02C04C0584.5°178.4°
O03C02C04C1995.7°0.0°
C02C04C05C19179.8°178.5°
C02C04C05N06180.0°179.1°
C02C04C19O200.1°0.1°
C02C04C19C18180.0°180.0°
C02C04C05H60.0°0.0°
C04C02O03H11179.8°180.0°
C04C05N06H6180.0°179.1°
C04C05N06C070.1°1.8°
C05C04C19O20179.7°178.4°
C05C04C19C180.2°1.5°
C04C05N06H5179.9°180.0°
N06C05C04C190.2°2.5°
C05N06C07H5180.0°178.2°
C05N06C07C180.0°0.0°
C05N06C07C08180.0°179.2°
C04C19O20C18179.8°179.9°
C04C19C18C070.1°0.1°
C04C19C18C17180.0°179.2°
C19C04C05H6179.8°178.4°
N06C07C18C190.0°0.8°
N06C07C18C08180.0°179.2°
N06C07C18C17179.9°180.0°
N06C07C08C090.3°0.2°
N06C07C08C15180.0°179.7°
C07N06C05H6179.9°179.2°
O20C19C18C07179.8°179.9°
O20C19C18C170.2°0.9°
C19C18C07C17180.0°179.1°
C19C18C07C08179.9°180.0°
C19C18C17C16179.9°179.7°
C19C18C17H40.1°0.3°
C14C13C12H2180.0°179.7°
C13C14C09H9180.0°179.7°
C14C13C12C110.2°0.3°
C13C14C09C08179.2°180.0°
C13C14C09C100.9°0.1°
C14C13C12H8179.9°180.0°
C12C13C14C090.4°0.3°
C13C12C11H8180.0°179.7°
C13C12C11C100.2°0.0°
C13C12C11H7179.8°180.0°
C12C13C14H9179.6°180.0°
C18C07C08C09179.7°179.4°
C18C07C08C150.0°0.5°
C07C18C17C160.1°0.6°
C07C18C17H4179.9°179.4°
C18C07N06H5180.0°178.3°
C07C08C09C1484.3°50.0°
C08C07C18C170.1°0.8°
C07C08C09C15179.7°179.9°
C07C08C09C1097.3°130.0°
C07C08C15C160.1°0.0°
C07C08C15H3179.9°179.8°
C08C07N06H50.0°0.9°
C14C09C08C10178.3°179.9°
C14C09C08C1596.0°130.1°
C14C09C10C110.8°0.2°
C14C09C10H1179.1°180.0°
C09C14C13H2179.6°179.9°
C12C11C10C090.3°0.3°
C12C11C10H7180.0°180.0°
C12C11C10H1179.7°180.0°
C11C12C13H2179.9°180.0°
C18C17C16H4180.0°180.0°
C18C17C16C150.1°0.1°
C18C17C16H10179.9°180.0°
C08C09C10C11179.2°179.7°
C09C08C15C16179.7°180.0°
C08C09C10H10.8°0.1°
C09C08C15H30.2°0.3°
C08C09C14H90.8°0.3°
C10C09C08C1582.4°50.0°
C09C10C11H1180.0°179.7°
C09C10C11H7179.7°179.7°
C10C09C14H9179.1°179.7°
C08C15C16C170.0°0.2°
C08C15C16H3180.0°179.8°
C08C15C16H10180.0°179.7°
C10C11C12H8179.8°179.7°
C17C16C15H10180.0°179.9°
C17C16C15H3179.9°180.0°
C15C16C17H4179.9°180.0°
H1C10C11H70.3°0.0°
H2C13C12H80.1°0.3°
H2C13C14H90.4°0.3°
H3C15C16H100.0°0.1°
H4C17C16H100.1°0.1°
H6C05N06H50.1°0.9°
H7C11C12H80.2°0.4°