AKU

Bonds

First atomSecond atomBond order typeDistance
(experimental model)
Distance
(ideal model)
Properties
C10O1sing1.43Å1.43Å
O1C2sing1.36Å1.37Å
O2C11sing1.43Å1.43Å
O2C3sing1.36Å1.37Å
C2C3doub1.39Å1.41ÅAromatic
C2C1sing1.38Å1.38ÅAromatic
C3C4sing1.38Å1.37ÅAromatic
C1C6doub1.39Å1.40ÅAromatic
C4C5doub1.39Å1.40ÅAromatic
C6C5sing1.38Å1.39ÅAromatic
C6C9sing1.51Å1.51Å
C5C7sing1.51Å1.50Å
C9C8sing1.53Å1.51Å
C7N1sing1.47Å1.47Å
C7C13sing1.53Å1.54Å
C8N1sing1.47Å1.46Å
C21C22doub1.37Å1.38ÅAromatic
C21C20sing1.39Å1.39ÅAromatic
N1C12sing1.35Å1.35Å
C22C18sing1.40Å1.40ÅAromatic
C13C14sing1.53Å1.52Å
C12O3doub1.21Å1.22Å
C20C19doub1.38Å1.37ÅAromatic
C18C15sing1.46Å1.44ÅAromatic
C18C17doub1.41Å1.41ÅAromatic
C14C15sing1.51Å1.50Å
C15C16doub1.34Å1.37ÅAromatic
C19C17sing1.39Å1.40ÅAromatic
C17N2sing1.38Å1.37ÅAromatic
C16N2sing1.37Å1.37ÅAromatic
C4H1sing1.08Å1.08Å
C14H2sing1.09Å1.10Å
C14H3sing1.09Å1.10Å
C11H4sing1.09Å1.10Å
C11H5sing1.09Å1.10Å
C11H6sing1.09Å1.10Å
C7H7sing1.09Å1.10Å
C8H8sing1.09Å1.10Å
C8H9sing1.09Å1.10Å
C9H10sing1.09Å1.10Å
C9H11sing1.09Å1.10Å
C10H12sing1.09Å1.10Å
C10H13sing1.09Å1.10Å
C10H14sing1.09Å1.10Å
C12H15sing1.08Å1.08Å
C13H16sing1.09Å1.10Å
C13H17sing1.09Å1.10Å
N2H18sing0.97Å1.00Å
C1H19sing1.08Å1.08Å
C16H20sing1.08Å1.08Å
C19H21sing1.08Å1.08Å
C20H22sing1.08Å1.08Å
C21H23sing1.08Å1.08Å
C22H24sing1.08Å1.08Å

Angles

First atomSecond atomThird atomAngle
(experimental model)
Angle
(ideal model)
C10O1C2117.9°117.0°
O1C10H12109.5°109.5°
O1C10H13109.5°109.5°
O1C10H14109.5°109.5°
O1C2C3115.0°120.2°
O1C2C1125.7°120.1°
C11O2C3116.6°117.0°
O2C11H4109.5°109.5°
O2C11H5109.5°109.5°
O2C11H6109.5°109.5°
O2C3C2115.5°120.2°
O2C3C4124.8°120.2°
C3C2C1119.3°119.7°
C2C3C4119.8°119.6°
C2C1C6121.1°120.6°
C2C1H19119.5°119.7°
C3C4C5121.0°120.5°
C3C4H1119.5°119.8°
C1C6C5119.3°119.6°
C1C6C9119.7°117.5°
C6C1H19119.4°119.7°
C4C5C6119.5°120.0°
C4C5C7118.4°117.7°
C5C4H1119.5°119.7°
C5C6C9121.0°122.8°
C6C5C7122.1°122.3°
C6C9C8111.8°110.9°
C6C9H10108.9°109.2°
C6C9H11108.9°109.2°
C5C7N1111.2°109.7°
C5C7C13112.7°109.4°
C5C7H7106.9°109.4°
C9C8N1109.4°107.9°
C9C8H8109.5°109.8°
C9C8H9109.5°109.8°
C8C9H10108.9°109.2°
C8C9H11108.9°109.2°
N1C7C13111.8°109.4°
C7N1C8114.0°117.3°
C7N1C12121.9°121.3°
N1C7H7107.3°109.5°
C7C13C14106.8°109.4°
C13C7H7106.5°109.4°
C7C13H16110.1°109.5°
C7C13H17110.1°109.5°
C8N1C12124.1°121.3°
N1C8H8109.5°109.7°
N1C8H9109.5°109.8°
C22C21C20121.2°120.5°
C21C22C18119.3°119.8°
C22C21H23119.4°119.8°
C21C22H24120.4°120.1°
C21C20C19121.4°120.7°
C21C20H22119.3°119.6°
C20C21H23119.4°119.7°
N1C12O3125.4°120.0°
N1C12H15117.3°120.0°
C22C18C15134.8°134.1°
C22C18C17118.3°119.9°
C18C22H24120.3°120.1°
C13C14C15117.1°109.5°
C13C14H2107.5°109.4°
C13C14H3107.5°109.5°
C14C13H16110.2°109.5°
C14C13H17110.1°109.4°
O3C12H15117.3°120.0°
C20C19C17117.5°119.8°
C20C19H21121.3°120.2°
C19C20H22119.3°119.7°
C15C18C17106.9°106.0°
C18C15C14128.1°126.5°
C18C15C16105.9°107.0°
C18C17C19122.4°119.3°
C18C17N2107.6°107.1°
C14C15C16126.0°126.4°
C15C14H2107.5°109.4°
C15C14H3107.6°109.5°
C15C16N2110.7°109.9°
C15C16H20124.7°125.1°
C19C17N2130.0°133.6°
C17C19H21121.3°120.0°
C17N2C16108.9°109.9°
C17N2H18125.6°125.0°
C16N2H18125.5°125.1°
N2C16H20124.7°125.0°
H2C14H3109.5°109.5°
H4C11H5109.4°109.5°
H4C11H6109.4°109.4°
H5C11H6109.5°109.5°
H8C8H9109.4°109.7°
H10C9H11109.5°109.1°
H12C10H13109.4°109.5°
H12C10H14109.5°109.5°
H13C10H14109.5°109.4°
H16C13H17109.5°109.5°

Dihedrals

First atomSecond atomThird atomFourth atomTorsion
(experimental model)
Torsion
(ideal model)
C10O1C2C3170.3°180.0°
C10O1C2C19.3°0.5°
O1C10H12H13120.0°120.0°
O1C10H12H14120.0°120.0°
O1C10H13H14120.0°120.0°
O1C2C3O20.4°0.1°
O1C2C3C1179.6°179.6°
O1C2C3C4179.7°179.8°
O1C2C1C6179.5°179.6°
C2O1C10H12180.0°60.0°
C2O1C10H1360.0°60.1°
C2O1C10H1460.0°180.0°
O1C2C1H190.5°0.1°
C11O2C3C2178.1°180.0°
C11O2C3C41.1°0.0°
O2C11H4H5120.0°120.0°
O2C11H4H6120.0°120.0°
O2C11H5H6120.0°120.0°
O2C3C2C4179.3°179.9°
O2C3C2C1180.0°179.7°
O2C3C4C5179.1°179.8°
O2C3C4H10.9°0.1°
C3O2C11H4180.0°180.0°
C3O2C11H560.0°60.0°
C3O2C11H660.0°60.0°
C3C2C1C61.0°0.9°
C2C3C4C50.1°0.3°
C2C3C4H1179.9°180.0°
C3C2C1H19179.0°179.7°
C1C2C3C40.7°0.3°
C2C1C6H19180.0°179.4°
C2C1C6C50.5°1.0°
C2C1C6C9179.8°178.7°
C3C4C5H1180.0°179.7°
C3C4C5C60.6°0.2°
C3C4C5C7178.2°179.8°
C1C6C5C40.3°0.4°
C1C6C5C9179.4°179.7°
C1C6C5C7177.8°179.1°
C1C6C9C8164.3°160.3°
C1C6C9H1075.4°79.3°
C1C6C9H1143.9°39.9°
C4C5C6C7177.5°179.6°
C4C5C6C9179.0°179.2°
C4C5C7N1165.2°169.1°
C4C5C7C1368.3°70.9°
C4C5C7H748.3°49.0°
C5C6C9C816.4°20.0°
C6C5C7N112.3°11.4°
C6C5C7C13114.2°108.7°
C6C5C4H1179.4°179.9°
C6C5C7H7129.2°131.5°
C5C6C9H10104.0°100.3°
C5C6C9H11136.7°140.4°
C5C6C1H19179.5°179.6°
C9C6C5C71.6°1.2°
C6C9C8H10120.4°120.4°
C6C9C8H11120.3°120.3°
C6C9C8N147.6°47.5°
C6C9C8H8167.6°167.1°
C6C9C8H972.4°72.1°
C6C9H10H11118.9°119.3°
C9C6C1H190.2°0.8°
C5C7N1C13127.0°120.0°
C5C7N1H7116.6°120.1°
C5C7C13H7116.9°119.9°
C5C7N1C846.3°44.3°
C5C7N1C12132.0°135.6°
C5C7C13C14164.3°175.0°
C7C5C4H11.8°0.6°
C5C7C13H1676.1°55.0°
C5C7C13H1744.7°65.0°
C9C8N1C765.6°64.3°
C9C8N1H8120.0°119.6°
C9C8N1H9120.0°119.7°
C9C8N1C12112.6°115.7°
C9C8H8H9120.0°120.8°
C8C9H10H11118.9°119.3°
N1C7C13H7116.9°119.9°
C7N1C8C12178.2°179.9°
N1C7C13C1469.5°64.8°
C7N1C12O3174.9°180.0°
C7N1C8H8174.4°176.1°
C7N1C8H954.4°55.4°
C7N1C12H155.0°0.1°
N1C7C13H1650.0°175.2°
N1C7C13H17170.9°55.2°
C13C7N1C880.7°75.7°
C13C7N1C12101.0°104.4°
C7C13C14H16119.6°120.0°
C7C13C14H17119.5°120.0°
C7C13C14C15142.2°180.0°
C7C13C14H221.1°60.0°
C7C13C14H396.6°60.0°
C7C13H16H17121.2°120.0°
C8N1C12O37.0°0.1°
C8N1C7H7162.9°164.4°
N1C8H8H9120.1°120.7°
N1C8C9H1072.8°72.9°
N1C8C9H11167.9°167.8°
C8N1C12H15173.0°180.0°
C22C21C20H23180.0°179.8°
C21C22C18H24180.0°179.8°
C22C21C20C190.0°0.2°
C21C22C18C15179.8°179.7°
C21C22C18C170.1°0.2°
C22C21C20H22179.9°179.9°
C20C21C22C180.1°0.2°
C21C20C19H22180.0°179.9°
C21C20C19C170.1°0.1°
C21C20C19H21179.9°180.0°
C20C21C22H24179.9°180.0°
N1C12O3H15180.0°179.9°
C12N1C7H715.4°15.5°
C12N1C8H87.3°4.0°
C12N1C8H9127.4°124.7°
C22C18C15C17179.9°179.9°
C22C18C15C140.3°0.1°
C22C18C15C16179.9°180.0°
C22C18C17C190.0°0.1°
C22C18C17N2180.0°179.9°
C18C22C21H23179.9°179.9°
C13C14C15C1821.9°85.1°
C13C14C15H2121.1°119.9°
C13C14C15H3121.1°120.0°
C13C14C15C16158.6°95.0°
C13C14H2H3116.5°120.0°
C14C13C7H747.4°55.2°
C14C13H16H17121.3°120.0°
C20C19C17C180.1°0.0°
C20C19C17H21180.0°179.9°
C20C19C17N2179.9°179.9°
C19C20C21H23180.0°180.0°
C18C15C14C16179.5°179.9°
C15C18C17C19179.9°179.8°
C15C18C17N20.1°0.2°
C18C15C16N20.3°0.1°
C18C15C14H299.2°34.8°
C18C15C14H3143.0°154.8°
C18C15C16H20179.7°179.9°
C15C18C22H240.2°0.0°
C17C18C15C14179.9°179.9°
C17C18C15C160.3°0.0°
C18C17C19N2179.9°180.0°
C18C17N2C160.1°0.2°
C18C17N2H18179.9°180.0°
C18C17C19H21179.9°180.0°
C17C18C22H24179.9°180.0°
C14C15C16N2179.9°180.0°
C15C14H2H3116.6°120.0°
C15C14C13H1698.2°59.9°
C15C14C13H1722.7°60.1°
C14C15C16H200.1°0.1°
C15C16N2C170.2°0.2°
C15C16N2H20180.0°180.0°
C16C15C14H280.3°145.1°
C16C15C14H337.5°25.0°
C15C16N2H18179.7°180.0°
C19C17N2C16179.9°179.8°
C19C17N2H180.1°0.0°
C17C19C20H22179.8°180.0°
C17N2C16H18180.0°179.8°
C17N2C16H20179.7°179.7°
N2C17C19H210.1°0.0°
H2C14C13H16140.7°60.0°
H2C14C13H1798.4°180.0°
H3C14C13H1622.9°180.0°
H3C14C13H17143.8°60.0°
H4C11H5H6119.9°120.0°
H7C7C13H16167.0°64.8°
H7C7C13H1772.2°175.1°
H8C8C9H1047.2°46.7°
H8C8C9H1172.1°72.6°
H9C8C9H10167.2°167.5°
H9C8C9H1147.9°48.2°
H12C10H13H14120.0°120.0°
H18N2C16H200.3°0.0°
H21C19C20H220.2°0.0°
H22C20C21H230.0°0.0°
H23C21C22H240.1°0.2°
171916
PDB entries from 2020-12-02